Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 10.81 - Tội phạm học 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Thu Trang 
  Nhan đề: Rượt đuổi làm cho người bị rượt đuổi chết, tội gì? 
  Nguồn trích: Luật sư Việt Nam 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 18-19 
  ISSN: 2354-0664 
  Từ khóa: Rượt đuổi; Người bị rượt đuổi chết; Phạm tội; Tội gây rối trật tự công cộng 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv381 
  [Xem tòan văn]