Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 10.87.85 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Lê Văn Sua 
  Nhan đề: Quyền bí mật đời tư cần được hướng dẫn cụ thể 
  Nguồn trích: Luật sư Việt Nam 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 27-32 
  ISSN: 2354-0664 
  Từ khóa: Quyền bí mật đời tư; Thông tin; Tinh thần; Vật chất; Quan hệ xã hội 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv381 
  [Xem tòan văn]