Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 10.31 - Luật tố tụng dân sự (xét xử dân sự) 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Bùi Thị Huyền 
  Nhan đề: Bảo đảm tranh tụng trong xét xử theo quy định của bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 
  Nguồn trích: Luật học 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 50-60 
  ISSN: 0868-3522 
  Từ khóa: Bảo đảm tranh tụng trong xét xử; Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; Thời hạn giao nộp chứng cứ; Quy định 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv209 
  [Xem tòan văn]