Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 52.13.17 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Đoàn Trọng Luật; Nguyễn Hoàng 
  Nhan đề: Sự phối hợp giữa máy xúc và ô tô tại một số mỏ than lộ thiên lớn vùng Cẩm Phả - những bất cập và hướng khắc phục 
  Nguồn trích: Công nghiệp Mỏ 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 6-10 
  ISSN: 0868-7052 
  Từ khóa: Phối hợp; Máy xúc; Ô tô; Mỏ lộ thiên; Vùng Cẩm Phả 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CTv63 
  [Xem tòan văn]