Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 10.41.25 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Vũ Thị Hải Yến 
  Nhan đề: Bảo hộ nhãn hiệu đối với các dấu hiệu hình ba chiều 
  Nguồn trích: Luật học 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 90-100 
  ISSN: 0868-3522 
  Từ khóa: Hình ba chiều; Nhãn hiệu hình ba chiều; Kiểu dáng công nghiệp; Cơ chế nhãn hiệu 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv209 
  [Xem tòan văn]