Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 52.31 - Khai thác quặng và sa khoáng kim loại màu, kim loại hiếm và kim cương 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Thân Văn Liên; Nguyễn Thúy Lan 
  Nhan đề: Chế tạo vật liệu hấp phụ trên nền Bentonit và nghiên cứu khả năng hấp phụ nguyên tố phóng xạ của chúng 
  Nguồn trích: Công nghiệp Mỏ 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 14-16 
  ISSN: 0868-7052 
  Từ khóa: Chế tạo; Vật liệu hấp phụ trên nền bentonit; Khả năng hấp phụ; Nguyên tố phóng xạ 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CTv63 
  [Xem tòan văn]