Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 52.31 - Khai thác quặng và sa khoáng kim loại màu, kim loại hiếm và kim cương 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Hồ Ngọc Hùng; Phan Văn Trường; Dương Mạnh Hùng 
  Nhan đề: Nghiên cứu thành phần vật chất và định hướng công nghệ chế biến quặng illit Sơn La 
  Nguồn trích: Công nghiệp Mỏ 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 22-28 
  ISSN: 0868-7052 
  Từ khóa: Thành phần vật chất; Công nghệ chế biến; Quặng Illit; Chất lượng; Giá trị 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CTv63 
  [Xem tòan văn]