Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 52.13.31 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Mai Trọng Ba; Lê Thị Liên; Đinh Văn Tôn; Nguyễn Thúy Lan 
  Nhan đề: Nghiên cứu xử lý hóa chất dư kim loại nặng trong nước thải tại các cơ sở nghiên cứu thực nghiệm luyện kim 
  Nguồn trích: Công nghiệp Mỏ 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 29-37 
  ISSN: 0868-7052 
  Từ khóa: Xử lý hóa chất dư; Kim loại nặng; Nước thải; Nghiên cứu thực nghiệm luyện kim 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CTv63 
  [Xem tòan văn]