Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 52.13.25 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Bùi Đình Thanh; Nguyễn Công Cường; Nguyễn Văn Đoài; Đỗ Duy Hợp; Trịnh Trọng Chưởng; Nguyễn Đức Minh 
  Nhan đề: Nghiên cứu đặc tính quá độ và thiết lập thời gian chỉnh định Rowle điện áp thấp cho máy phát điện gió kết nối hệ thống điện 
  Nguồn trích: Công nghiệp Mỏ 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 77-82 
  ISSN: 0868-7052 
  Từ khóa: Đặc tính quá độ; Thời gian chỉnh định rơ le điện áp thấp; Máy phát điện gió; Hệ thống điện 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CTv63 
  [Xem tòan văn]