Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 52.13.05 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Phạm Văn Hòa 
  Nhan đề: ứng dụng phương pháp đánh giá nhanh độ khó nổ của khối đá trong thiết kế nổ ở mỏ đá vôi nguyên liệu xi măng 
  Nguồn trích: Công nghiệp Mỏ 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 83-87 
  ISSN: 0868-7052 
  Từ khóa: Phương pháp đánh giá nhanh; Khối đá; Độ khó nổ; Thiết kế nổ; Mỏ đá vôi nguyên liệu xi măng 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CTv63 
  [Xem tòan văn]