Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 52.31 - Khai thác quặng và sa khoáng kim loại màu, kim loại hiếm và kim cương 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Dương Mạnh Hùng; Ngô Huy Khoa; Phạm Thị Hải Đăng; Nguyễn Thị Quỳnh Liên 
  Nhan đề: Nguyên liệu tận thu đồng từ cặn sau khi hòa tách từ quá trình điều chế đồng sunfat từ quặng tinh đồng mỏ Sao Tua, Sơn La 
  Nguồn trích: Công nghiệp Mỏ 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 88-90 
  ISSN: 0868-7052 
  Từ khóa: Tận thu đồng; Điều chế đồng Sunfat; Nông nghiệp; Đóng tàu 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CTv63 
  [Xem tòan văn]