Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 52.13.15 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Trần Tuấn Ngạn; Phạm Trung Nguyên; Hoàng Minh Thái; Nguyễn Trọng Hòa 
  Nhan đề: Nghiên cứu lựa chọn công nghệ khai thác hợp lý cho điều kiện vỉa 10, mức +30/+280, khu Tràng khê II, Công ty thanh Hồng Thái 
  Nguồn trích: Thông tin Khoa học Công nghệ Mỏ 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 6-11 
  ISSN: 1859 - 0063 
  Từ khóa: Công nghệ khai thác; Vỉa 10; Công nghệ lò dọc vỉa phân tầng; Công ty than Hồng Thái 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv149 
  [Xem tòan văn]