Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 52.13 - Kỹ thuật và công nghệ khai thác khoáng sàng khoáng sản rắn 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Nguyễn Hữu Nhân; Nguyễn Ngọc Tân; Trần Kim Tuyến; Nguyễn Thị Mai 
  Nhan đề: Kết quả tuyển thử nghiệm mẫu than don xô và đề xuất dây chuyền sàng tuyển nâng cao chất lượng than tại mỏ Hà Ráng, Công ty than Hạ Long 
  Nguồn trích: Thông tin Khoa học Công nghệ Mỏ 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 27-29 
  ISSN: 1859 - 0063 
  Từ khóa: Tuyển than; Dây chuyền sàng tuyển; Chất lượng than; Mỏ Hà Ráng 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv149 
  [Xem tòan văn]