Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 76.29.50 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Hoàng Quỳnh Hương; Nguyễn Vũ Trung; Nguyễn Thu Hương; Bùi Thị Hồng Thanh 
  Nhan đề: Nghiên cứu tỷ lệ nhiễm HCV, xác định kiểu gen (genotype) của các chửng HCV ở bệnh nhân đến khám và điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ướng từ 6/2012 đến 6/2016 
  Nhan đề dịch tiếng Anh: Study the prevalence of HCV infection, determination of genotype of HCV strains among patient examined and treated in National hospital for Tropical diseases (6/2012 - 6/2016) 
  Nguồn trích: Truyền nhiễm Việt Nam 
  Năm xuất bản: 2017 
  Số:
  Trang 7-11 
  ISSN: 0866-7829 
  Từ khóa: Viêm gan C; Bệnh nhân HCV; Kiểu gen; Điều trị 
  Tóm tắt: Tỷ lệ nhiễm vi rút viêm gan C chiếm 25,86 phần trăm trong tổng số các bệnh nhân viêm gan vi rút các loại. Trong 612 bệnh nhân HCV được làm xét nghiệm giải trình tự gen xác định kiểu gen, chiếm tỷ lệ cao nhất là kiểu gen 6 (46,9 phần trăm), sau đó đến kiểu gen 1 (40,7 phần trăm), kiểu gen 3 (6,4 phần trăm) và thấp nhất là kiểu gen 2 (2 phần trăm). Kiểu gen 1 có 3 kiểu gen phụ là 1a (19,6 phần trăm), 1b (18,4 phần trăm) và 1q (0,2 phần trăm). Kiểu gen phụ 2a chiếm 1,9 phần trăm kiểu gen 3a (2 phần trăm), 3b (4,6 phần trăm) còn kiểu gen 6 có 8 kiểu gen phụ được phát hiện trong đó kiểu gen 6a và 6e chiếm tỷ lệ cao nhất là 24,9 phần trăm và 10,2 phần trăm. 
  Tóm tắt tiếng Anh: Hepatitis C is one of the dangerous diseases and is a matter of concern for public health by the number of people infected is increasing and may lead to severe consequences such as chronic hepatitis, cirrhosis and hepato-cellular carcinoma. The aim of this study was to identify the prevalence of HCV and describe genotypes of HCV strains in patients who were examined and treated in National Hospital for Tropical Diseases from 6/2012 to 6/2016. Subjects and Methods: All patients who were examined and treated at the National Hospital of Tropical Diseases is made immune tests, viral load and analyze HCV genotype perform by sequencing at NS5B from 6/2012 to 6/2016. Results: The prevalence of hepatitis C virus in the total number of patients examined and treated at the hospital was 4.04 percent. Prevalence of hepatitis C virus is account for 25.86 percent of the patients with hepatitis virus types. In total 612 patients being tested for sequencing is the highest proportion of genotype 6 (46.9 percent), followed by genotype 1 (40.7 percent), genotype 3 (6.4 percent) and lowest in genotype 2 (2 percent). Genotype 1 has 3 subtype 1a (19.6 percent), 1b (18.4 percent) and 1q (0.2 percent). Subtype 2a (1.9 percent), subtype 3a (2 percent), 3b (4.6 percent) while genotype 6 detected 8 subtypes which genotype 6a and 6e highest proportion 24.9 percent and 10.2 percent. 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv414 
  [Xem tòan văn]