Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 50.09 - Phần tử, cụm, thiết bị tự động, điều khiển từ xa và kỹ thuật tính toán 
  Dạng tài liệu BB 
  Nhan đề: Giải pháo biến tần SB200 cho máy nén khí trục vít 
  Nguồn trích: Tự động hóa ngày nay 
  Năm xuất bản: 2015 
  Số: 173 
  Trang 46-47 
  ISSN: 1859-0551 
  Từ khóa: Biến tần SB200; Máy nén khí trục vít; Giải pháp; Cách điều khiển 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv227