Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 10.71 - Cơ quan bảo vệ pháp luật 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Đinh Văn Quế 
  Nhan đề: Thấy gì qua những vụ án oan? 
  Nguồn trích: Luật sư Việt Nam 
  Năm xuất bản: 2015 
  Số: 1+2 
  Trang 16-18 
  ISSN: 2354-0664 
  Từ khóa: Vụ án; Oan sai; Nguyên tắc tranh tụng; Nguyên tắc bảo vệ quyền của bị can 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv381 
  [Xem tòan văn]