Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 70.99 - Các vấn đề khác của thuỷ lợi và cải tạo đất 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Trần Văn Thái; Nguyễn Hải Hà; Phạm Đức Hưng; Lê Thanh Cảnh; Nguyễn Duy Ngọc 
  Nhan đề: Giải pháp cửa van bê tông cốt sợi áp dụng cho cống đầu mối trong ô thủy lợi tỉnh Cà Mau 
  Nhan đề dịch tiếng Anh: Fiber reinforced concrete gate solution applied for main sluices in irrigation region boundary in Ca Mau province 
  Nguồn trích: Tài nguyên nước 
  Năm xuất bản: 2017 
  Số:
  Trang 83-87 
  ISSN: 1859-3771 
  Từ khóa: Ô thủy lợi; Cửa van cống đầu mối; Bê tông cốt sợi; Cà Mau 
  Tóm tắt: Các kết cấu của van cho các cồng đầu mối trong ô thủy lợi hiện nay thường bằng thép thường mạ, kết cấu kém bền vững trong nước mặn, tuổi thọ thấp. Trong khi đó nếu sử dụng bằng thép không rỉ thì giá thành lại rất cao, không phù hợp với đầu tư hạ tầng ô thủy lợi hiện nay có diện tích chỉ từ 300 đến 500 ha. Giải pháp kết cấu mới là cửa van bê tông cốt sợi có độ bền vững cao, thích hợp áp dụng cho cống đầu mối có chệnh lệch mực nước 1m, giảm giá thành công trình. Bài báo trình bày các kết quả nghiên cứu giải pháp cửa van bê tông cốt sợi áp dụng cho cống đầu mối trong ô thủy lợi tỉnh Cà Mau, giải pháp kết cấu mới khẳng định tính ưu việt về kết cấu, hợp lý về giá thành, có thể áp dụng rộng rãi. 
  Tóm tắt tiếng Anh: The structure of gates for main sluices in the irrigation region boundary have usually made from steel that may be error in salt water, low life expectancy. Meanwhile, if using stainless steel, the cost is very high, investment is not suitable for irrigation infrastructure current cell has an area of only 300 to 500 ha. New structural solution for gates are fiber reinforced concrete with high durability, applies appropriate focal drain water level difference with 1 m, reducing the cost of construction. This paper presents the results of research solutions fiber reinforced concrete gate applied to irrigation region boundary in Ca Mau, new structural solutions affirmed Vietnam structural superiority, reasonable prices, widely applicable. 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv420 
  [Xem tòan văn]