Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 14.35.17 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Đồng Văn Phương 
  Nhan đề: Phương pháp của giảng viên và điều kiện học tập của sinh viên khi chuyển sang đào tạo theo tín chỉ 
  Nguồn trích: Lý luận chính trị và truyền thông 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 76-77 
  ISSN: 1859-1485 
  Từ khóa: Phương pháp dạy; Giảng viên; Điều kiện học tập; Sinh viên; Đào tạo theo tín chỉ 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv248 
  [Xem tòan văn]