Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 10.31.25 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Thành Long 
  Nhan đề: Xét xử bổ sung hay phải kháng nghị? 
  Nguồn trích: Luật sư Việt Nam 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 13-14 
  ISSN: 2354-0664 
  Từ khóa: Xét xử bổ sung; Kháng nghị; Đơn kháng cáo; Thi hành án 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv381 
  [Xem tòan văn]