Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 11.01 - Các vấn đề chung 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Lê Duy Thắng 
  Nhan đề: Hoạt động quân sự của Nga tại Syria và những tác động ban đầu 
  Nguồn trích: Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông 
  Năm xuất bản: 2017 
  Số:
  Trang 29-34 
  ISSN: 1859-0519 
  Từ khóa: Quân sự; Chính trị; Nga; Syria 
  Tóm tắt: Những năm gần đây, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng là một trong những nguyên nhân chính gây ra bất ổn cho tình hình an ninh quốc tế và khu vực, đặc biệt các hoạt động tấn công vũ trang của IS đã gây tổn hại nghiêm trọng đến tình hình an ninh chính trị nội bộ Syria. Các hoạt động quân sự của Nga không chỉ tiêu diệt hiệu quả của IS mà còn gây ra áp lực lớn đối với Mỹ và các nước đồng minh tại khu vực Trung Đông. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến tình hình khu vực Trung Đông có nhiều diễn biến phức tạp trong thời gian tới. 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv302 
  [Xem tòan văn]