Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 11.01 - Các vấn đề chung 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Kiều Thanh Nga 
  Nhan đề: Thổ Nhĩ Kỳ - Nga: mối quan hệ thăng trầm và triển vọng 
  Nguồn trích: Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông 
  Năm xuất bản: 2017 
  Số:
  Trang 35-43 
  ISSN: 1859-0519 
  Từ khóa: Chính trị; Xã hội; Thổ Nhĩ Kỳ; Nga 
  Tóm tắt: Thổ Nhĩ Kỳ và Nga có mối quan hệ lịch sử lâu đời. Bài viết tìm hiểu những chuyển biến trong mối quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ - Nga trước và sau Mùa Xuân Arab diễn ra ở Bắc Phi - Trung Đông năm 2011, qua đó đưa ra một số nhận định về triển vọng của mối quan hệ này. 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv302 
  [Xem tòan văn]