Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 03.01 - Các vấn đề chung 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Bùi Thị ánh Vân 
  Nhan đề: Vườn treo Babylon - khu vườn kỳ diệu của nền văn minh Mesopotamian 
  Nguồn trích: Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông 
  Năm xuất bản: 2017 
  Số:
  Trang 10-15 
  ISSN: 1859-0519 
  Từ khóa: Lịch sử; Văn hóa; Vườn treo Babylon; Nền văn minh; Mesopotamian 
  Tóm tắt: Bài viết phân tích kiến trúc độc đáo, hệ thống tưới nước và cách trang trí cây trồng trong vườn treo Babylon 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv302 
  [Xem tòan văn]