Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 10.01 - Các vấn đề chung 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Phạm Thị Thanh Bình 
  Nhan đề: Phát triển nông nghiệp ở Israel: thành tựu và hạn chế 
  Nguồn trích: Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông 
  Năm xuất bản: 2017 
  Số:
  Trang 3-11 
  ISSN: 1859-0519 
  Từ khóa: Nông nghiệp; Nông thôn; Chính sách; Israel 
  Tóm tắt: Israel nằm ở Trung Đông, ngã ba của 3 châu lục, với diện tích khoảng 22.000 km2, nhưng có tới 70 phần trăm diện tích đất sa mạc không phù hợp cho phát triển nông nghiệp. Bài viết điểm qua vài nét về quan điểm và chiến lược phát triển bền vững của Israel dựa trên điều kiện địa lý tự nhiên, điều kiện kinh tế xã hội của đất nước. 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv302 
  [Xem tòan văn]