Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 13.01 - Các vấn đề chung 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Lưu Vĩ An 
  Nhan đề: Một số đặc điểm cơ bản của Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ 
  Nguồn trích: Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông 
  Năm xuất bản: 2017 
  Số:
  Trang 12-20 
  ISSN: 1859-0519 
  Từ khóa: Ngôn ngữ; Văn hóa; Altai; Thổ Nhĩ Kỳ 
  Tóm tắt: Bài viết phân tích những đặc điểm cơ bản của Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, một ngôn ngữ Altai, được hơn 70 triệu người tại Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng chính thức. 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv302 
  [Xem tòan văn]