Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 76.29.34 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Nguyễn Ngọc Trân; Phạm Văn Lình 
  Nhan đề: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đánh giá kết quả điều trị sỏi ống mật chủ bằng phương pháp nội soi mật tụy ngược dòng ở bệnh nhân cao tuổi tại bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ năm 2015-2017 
  Nguồn trích: Y dược học Cần Thơ 
  Năm xuất bản: 2018 
  Số: 11+12 
  Trang 184-190 
  ISSN: 2354-1210 
  Từ khóa: Sỏi ống mật chủ; Nội soi mật tụy ngược dòng; Người cao tuổi; Lâm sàng; Cận lâm sàng; Điều trị 
  Tóm tắt: Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đánh giá kết quả điều trị sỏi ống mật chủ bằng phương pháp nội soi mật tụy ngược dòng trên 40 bệnh trên trên 60 tuổi tại bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ từ 5/2015-5/2017. Tỷ lệ nam/nữ là 2/3, đau thượng vị 37,5 phần trăm, đau hạ sườn phải 62,5 phần trăm, tam chứng Charcot, bạch cầu tăng 42,5 phần trăm, tăng bilirubin 55 phần trăm, tăng amylase 47,5 phần trăm. Chụp đường mật thành công 97,5 phần trăm. Có 3 trường hợp viêm tụy cấp sau nội soi mật tụy ngược dòng lấy sỏi và cả 3 trường hợp đều ổn định sau 3, 4 ngày. 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv 482 
  [Xem tòan văn]