Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 76.29.55 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Mai Võ Kinh Thanh; Dương Hữu Nghị 
  Nhan đề: Đánh giá kết quả điều trị chấn thương xoang hàm tại bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ năm 2015-2017 
  Nguồn trích: Y dược học Cần Thơ 
  Năm xuất bản: 2018 
  Số: 11+12 
  Trang 190-196 
  ISSN: 2354-1210 
  Từ khóa: Chấn thương xoang hàm; Điều trị; Lâm sàng; Hình ảnh học 
  Tóm tắt: Mô tả đặc điểm lâm sàng, hình ảnh học và kết quả điều trị trên 66 bệnh nhân chấn thương xoang hàm tại bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ từ 9/2015 đến 6/2017. Triệu chứng cơ năng chủ yếu là đau chói và đau nhức tại vị trí chấn thương. Triệu chứng thực tế có sưng nề, bầm tím, mất cân đối gò má và chảy máu mũi. Sai khớp cắn 19,7 phần trăm và há miệng hạn chế 28,79 phần trăm. Sau 3 tháng kết quả tốt đạt 51,52 phần trăm, sau 6 tháng đạt 62,12 phần trăm. 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv 482 
  [Xem tòan văn]