Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 14.25 - Trường phổ thông. Sư phạm học trong trường phổ thông. Giáo dục toàn diện 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Nguyễn Huy Cường 
  Nhan đề: Hình thức giáo dục kỹ năng sống cho học sinh các trường THPT công lập quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh 
  Nguồn trích: Thiết bị giáo dục 
  Năm xuất bản: 2017 
  Số: 137 
  Trang 27-30 
  ISSN: 1859-0810 
  Từ khóa: Giáo dục; Trung học phổ thông; Kỹ năng sống; Học sinh; Hồ Chí Minh 
  Tóm tắt: Bài báo nghiên cứu hình thức giáo dục kỹ năng sống cho học sinh các trường THPT công lập quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv326 
  [Xem tòan văn]