Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 76.29.47 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Nguyễn Thị Tuyết Loan 
  Nhan đề: Di chứng thần kinh và các yếu tố nguy cơ ở trẻ non tháng xuất viện từ hồi sức sơ sinh bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang 
  Nguồn trích: Y dược học Cần Thơ 
  Năm xuất bản: 2018 
  Số: 11+12 
  Trang 196-205 
  ISSN: 2354-1210 
  Từ khóa: Sinh non; Di chứng thần kinh; Yếu tố nguy cơ; Hồi sức sơ sinh 
  Tóm tắt: Khảo sát tỉ lệ các di chứng thần kinh ở trẻ non tháng trong 12 tháng theo dõi trên 2 nhóm trẻ sơ sinh: nhóm mục tiêu là nhóm trẻ sinh non tháng và nhóm chứng là trẻ sinh đủ tháng tại bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang. Kết quả cho thấy tỉ lệ di chứng thần kinh ở nhóm trẻ non tháng gồm có di chứng mắt 9,5 phần trăm, bại não 2,1 phần trăm, não úng thủy 4,2 phần trăm, chậm phát triên tâm thần vận động 11,6 phần trăm. Các yếu tố nguy cơ liên quan với di chứng thần kinh gồm suy dinh dưỡng bào thai, chỉ số apgar7, co giật sơ sinh và bất thường não trên siêu âm. 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv 482 
  [Xem tòan văn]