Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 14.01 - Các vấn đề chung 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Võ Trọng Vinh 
  Nhan đề: Nâng cao hiệu quả dạy học bài tập đọc nhạc ở trường trung học cơ sở 
  Nguồn trích: Thiết bị giáo dục 
  Năm xuất bản: 2017 
  Số: 137 
  Trang 35-37 
  ISSN: 1859-0810 
  Từ khóa: Giáo dục; Trung học cơ sở; Âm nhạc; Bài tập 
  Tóm tắt: Bài viết nêu các biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học bài tập đọc nhạc ở trường trung học cơ sở. 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv326 
  [Xem tòan văn]