Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 76.29.65 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Nguyễn Thị Thu Cúc; Phạm Hồng Nguyễn Dĩ 
  Nhan đề: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị nhiễm HIV/AIDS tại khoa Khám bệnh, bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ năm 2016-2017 
  Nguồn trích: Y dược học Cần Thơ 
  Năm xuất bản: 2018 
  Số: 11+12 
  Trang 205-211 
  ISSN: 2354-1210 
  Từ khóa: HIV/AIDS; Trẻ em; Lâm sàng; Cận lâm sàng; Điều trị 
  Tóm tắt: Xác định đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị sau 6 tháng nhiễm HIV/AIDS ở 82 trẻ em nhiễm HIV/AIDS từ 1 tháng -15 tuổi tại bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ từ 7/2016 đến 4/2017. Kết quả cho thấy suy dinh dưỡng 31,7 phần trăm, sẩn ngứa 73,2 phần trăm, ho 68,3 phần trăm, thiếu máu 53,7 phần trăm. Trẻ nhiễm HIV/AIDS giai đoạn lâm sàng 3 là 57,4 phần trăm. Điều trị ARV sau 6 tháng: suy dinh dưỡng 22 phần trăm, thiếu máu 45,1 phần trăm, tăng bạch cầu 9,8 phần trăm, tỷ lệ bạch cầu bình thường 87,8 phần trăm, số lượng tế bào CD4 wor trẻ 5uooit ở mức suy giảm nặng là 13,6 phần trăm và ở mức không suy giảm là 54,5 phần trăm, có đáp ứng phác đồ điều trị ARV bậc 1 là 80,5 phần trăm. 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv 482 
  [Xem tòan văn]