Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 76.13 - Kỹ thuật y học 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Nguyễn Thị Thu Hoài; Phạm Nguyên Sơn; Trần Hải Yến; Đỗ Doãn Lợi 
  Nhan đề: Nghiên cứu sức căng dọc cơ tim thất trái ở người lớn bình thường bằng phương pháp siêu âm đánh dấu mô speckle tracking 2D 
  Nguồn trích: Tim mạch học Việt Nam 
  Năm xuất bản: 2018 
  Số: 81 
  Trang 9-15 
  ISSN: 1859-2848 
  Từ khóa: Cơ tim; Sức căng dọc; Thất trái; Siêu âm; Đánh dấu mô 
  Tóm tắt: Kết quả siêu âm tim đánh dấu mô speckle tracking trên 103 nam và 109 nữ cho thấy sức căng dọc cơ tim từ 15,2 phần trăm đến 23 phần trăm, trung bình là -19,9 cộng trừ 3,7 phần trăm. Sức căng dọc cơ tim của nữ là -20,5 cộng trừ 2,5 phần trăm còn ở nam là -19,8 cộng trừ 3,1 phần trăm. Có sự khác biệt về sức căng dọc cơ tim ở các vùng cơ tim khác nhau như vùng mỏm -22,6 cộng trừ 1,5 phần trăm; vùng giữa -18,5 cộng trừ 3,8 phần trăm; vùng đáy -16,3 cộng trừ 1,1 phần trăm. Sức căng dọc cơ tim thấp nhất ở vùng đáy tim, tăng dần lên ở vùng giữa tim và vùng mỏm tim. Sức căng dọc toàn bộ thất trái có mối tương quan tuyến nghịch mức độ vừa với cân nặng và với huyết áp tâm thu. 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv 397 
  [Xem tòan văn]