Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 76.29.30 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Nghiêm Xuân Khánh; Nguyễn Thị Bạch Yến; Lê Tuấn Thành 
  Nhan đề: Dấu hiệu "đuôi sao chổi (B-line)_ trên siêu âm phổi: Một yếu tố đánh giá tình trạng ứ huyết phổi ở bệnh nhân suy tim 
  Nguồn trích: Tim mạch học Việt Nam 
  Năm xuất bản: 2018 
  Số: 81 
  Trang 23-32 
  ISSN: 1859-2848 
  Từ khóa: Suy tim; B-line; ứ huyết; Siêu âm phổi; Siêu âm tim; Lâm sàng 
  Tóm tắt: Khảo sát dấu hiệu B-line trong thực hành lâm sàng trên 53 bệnh nhân vào viện vì các triệu chứng suy tim. Kết quả có 11/53 bệnh nhân tử vong. Tất cả các bệnh nhân khi nhập viện đều quan sát thấy có B-line trên siêu âm phổi ở mức độ nhiều. Nhóm bệnh nhân tử vong có thời gian phát hiện suy tim, NT-proBNP và số lượng B-line lớn hơn so với nhóm được ra viện. ULCs có tương quan đồng biến với mức độ suy tim theo các chỉ số đánh giá mức độ suy tim trên lâm sàng. 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv 397 
  [Xem tòan văn]