Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 76.29.30 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Kim Ngọc Thanh; Trần Trung Thành; Trần Đức Huy; Lê Hồng An; Trương Thanh Hương 
  Nhan đề: Nghiên cứu bước đầu về tình trạng bệnh tăng Cholesterol máu có tính gia đình ở các trường hợp mắc bệnh mạch vành sớm 
  Nguồn trích: Tim mạch học Việt Nam 
  Năm xuất bản: 2018 
  Số: 81 
  Trang 33-37 
  ISSN: 1859-2848 
  Từ khóa: Mạch vành sớm; Cholesterol máu; Di truyền; Lâm sàng; Cận lâm sàng 
  Tóm tắt: Xác định tỷ lệ và tìm hiểu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân tăng Cholesterol máu có tính gia đình (FH) trên 677 bệnh nhân có bệnh động mạch vành sớm. Kết quả cho thấy tỷ lệ FH ở bệnh nhân có bệnh mạch vành sớm là 2,7 phần trăm. Trong 18 bệnh nhân FH có 77,8 phần trăm là FH có hẹp 70 phần trăm dường kính lòng mạch ít nhất 1 nhánh động mạch vành có có 12 trường hợp đặt stent, 2 trường hợp bắc cầu chủ vành. 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv 397 
  [Xem tòan văn]