Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 76.29.30 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Nguyễn Hữu Ước; Nguyễn Việt Anh 
  Nhan đề: Nhận xét kết quả phẫu thuật sửa toàn bộ bệnh Fallot IV ở trẻ dưới 12 tháng tuổi tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức 
  Nguồn trích: Tim mạch học Việt Nam 
  Năm xuất bản: 2018 
  Số: 81 
  Trang 44-54 
  ISSN: 1859-2848 
  Từ khóa: Tim bẩm sinh; Fallot 4; Phẫu thuật tim hở; Phẫu thuật; Trẻ em; Điêu trị 
  Tóm tắt: 33 bệnh nhi dưới 12 tháng tuổi chẩn đoán xác định bệnh tứ chứng Fallot (F4) được phẫu thuật tim hở sửa toàn bộ tại bệnh viện Hữu nghị Việt Đức từ 01/2013 đến 6/2016. Trong mổ, thời gian cặp động mạch chủ trung bình là 87,4 cộng trừ 20,3 phút, thời gian chạy máu trung bình 121,8 cộng trừ 23,2 phút, thời gian phẫu thuật trung bình là 187,4 cộng trừ 25,3 phút. Trong giai đoạn hậu phẫu, tử vong chiếm 6,1 phần trăm do suy thận, suy tim phải và viêm phổi. Có 93,9 phần trăm trẻ ra viện khỏe mạnh. Thời gian nằm viện trung bình 15,3 cộng trừ 6,8 ngày. 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv 397 
  [Xem tòan văn]