Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 76.29.30 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Nguyễn Công Hựu; Đỗ Anh Tiến; Lê Tiến Dũng; Nguyễn Trần Thủy; Phan Thảo Nguyên; Nguyễn Trung Hiếu; Nguyễn Đỗ Hùng; Nguyễn Thái Long; Ngô Thành Hưng; Phạm Thị Minh Huệ; Ngô Thị Hải Linh; Lê Ngọc Thành 
  Nhan đề: Đánh giá kết quả trung hạn tái tạo van động mạch chủ bằng màng tim tự thân theo phương pháp Ozaki: Thông báo ca lâm sàng 
  Nguồn trích: Tim mạch học Việt Nam 
  Năm xuất bản: 2018 
  Số: 81 
  Trang 55-60 
  ISSN: 1859-2848 
  Từ khóa: Van động mạch chủ; Tái tạo van động mạch chủ; Màng tim tự thân; Phương pháp Ozaki; Lâm sàng 
  Tóm tắt: Bệnh nhân nam 35 tuổi hở van động mạch chủ nặng, van động mạch chủ 2 lá van được phẫu thuật tái tạo van bằng màng ngoài tim tự thân, xử lý ngâm dung dịch Glutaraldehyd 0,6 phần trăm. Kết quả kiểm tra ngay sau mổ van không không hở, các cánh van hoạt động tốt, chênh áp qua van tối đa 1,7 mmHg. Khám lại sau 4 năm thấy mọi hoạt động trở lại bình thường, có thể chơi thể thao và không phải dùng thuốc. Siêu âm tim thấy các lá van tim mềm mại, hoạt động tốt, không hở, không bị canxi hóa và chênh áp tối đa qua van là 1,5 mmHg. 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv 397 
  [Xem tòan văn]