Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 76.29.30 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Đỗ Kim Bảng; Phạm Như Hùng; Phạm Thị Tuyết Nga; Phạm Thị Hồng Ngọc; Đặng Thanh Hương; Nguyễn Đức Tâm 
  Nhan đề: Cải thiện mức độ hở hai lá sau cấy máy tạo nhịp tái đồng bộ tim 
  Nguồn trích: Tim mạch học Việt Nam 
  Năm xuất bản: 2018 
  Số: 81 
  Trang 74-78 
  ISSN: 1859-2848 
  Từ khóa: Hở van hai lá; Suy tim; Tạo nhịp tái đồng bộ; Siêu âm tim 
  Tóm tắt: Đánh giá mức độ hở hai láy sau cấy máy tạo nhịp tái đồng bộ trên 48 bệnh nhân có độ tuổi trung bình 55,79 cộng trừ 12.05 sau 1 tuần, 1 tháng, 3 tháng và 6 tháng bằng siêu âm tim. Đã có tình trạng thoái triển hở van hai lá ngay sau 1 tuần cấy máy nhưng không thay đổi qua thời gian theo dõi sau 1 tháng, 3 tháng và 6 tháng. 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv 397 
  [Xem tòan văn]