Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 76.35.31 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Nguyễn Gia Tiến; Chu Anh Tuấn; Trịnh Xuân Trường 
  Nhan đề: Đánh giá hiệu quả của tập huấn quy trình đáp ứng quân y với bỏng hàng loạt do cháy nổ đến nhận thức và kỹ năng của nhân viên quân y 
  Nguồn trích: Y học thảm họa và bỏng 
  Năm xuất bản: 2018 
  Số:
  Trang 9-16 
  ISSN: 1859-1859-3461 
  Từ khóa: Bỏng hàng loạt; Cháy nổ; Nhân viên quân y; Kỹ năng; Thực hành; Tập huấn 
  Tóm tắt: Đánh giá hiệu quả của công tác tập huấn nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng thực hành của nhân viên trong sơ, cấp cứu, phân loại, vận chuyển và điều trị nạn nhân bỏng hàng loạt do cháy nổ. Kết quả cho thấy tỷ lệ chẩn đoán diện tích bỏng đúng tăng từ 12,5 phần trăm lên 82,4 phần trăm, hiểu đúng về công thức dịch truyền tăng từ 51,8 phần trăm lên 97,3 phần trăm, các biện pháp dự phòng sốc bỏng, kiến thức về sơ cấp cứu bỏng ... đều tăng lên. Kỹ năng thực hành hồi sinh tim phổi, chẩn đoán diện tích bỏng, băng vết bỏng, tính lượng dịch truyền và phân loại nạn nhân bỏng hàng loạt tại hiện trường đều đạt tỷ lệ tăng cao. 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv 156 
  [Xem tòan văn]