Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 76.29.47 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Nguyễn Thống; Nguyễn Nam Giang; Đặng Tất Thắng 
  Nhan đề: Đánh giá thực trạng tại nạn bỏng trẻ em tại khoa Bỏng, bệnh viện Saint Paul Hà Nội trong 5 năm (2012-2016) 
  Nguồn trích: Y học thảm họa và bỏng 
  Năm xuất bản: 2018 
  Số:
  Trang 33-38 
  ISSN: 1859-1859-3461 
  Từ khóa: Tai nạn bỏng; Trẻ em; Dịch tễ; Điều trị 
  Tóm tắt: Qua nghiên cứu dịch tễ học trẻ em bị bỏng điều trị tại khoa Bỏng, bệnh viện Saint Paul Hà Nội trong 5 năm từ 2012 đến 2016 đã cho thấy bỏng trẻ em chiếm 53,01 phần trăm tổng số bệnh nhân bỏng. Lứa tuổi hay gặp nhất là từ 1-3 tuổi. Trẻ nam bị bỏng chiếm 56,6 phần trăm nhiều hơn ở trẻ nữ 43,4 phần trăm. Tai nạn bỏng thường gặp ở gia đình, tác nhân gây bỏng thường gặp ở trẻ em là do nhiệt. Tổn thương bỏng ở trẻ hay gặp là chi dưới chiếm 73,2 phần trăm, thân trước chiếm 47,3 phần trăm, chi trên 49,7 phần trăm và bàn tay 37,5 phần trăm. Diện tích bỏng thường gặp ở trẻ là từ 1-20 phần trăm diện tích cơ thể. Không được sơ cứu hoặc xử trí cấp cứu ban đầu chưa đúng theo khuyến cáo chiếm tỷ lệ cao là 65,4 phần trăm. 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv 156 
  [Xem tòan văn]