Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 76.31.29 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Phạm Trịnh Quốc Khanh 
  Nhan đề: Đánh giá bước đầu hiệu quả phân hủy biofilm của dung dịch/kem betaine 0,1 phần trăm - polyhexanide 0,1 phần trăm trong điều trị vết thương mạn tính tại bệnh viện Trương Vương 
  Nguồn trích: Y học thảm họa và bỏng 
  Năm xuất bản: 2018 
  Số:
  Trang 39-46 
  ISSN: 1859-1859-3461 
  Từ khóa: Betaine; Polyhexanide; Vết thương mạn tính; Màng sinh học; Sinh thiết; Cấy khuẩn 
  Tóm tắt: Khảo sát đặc điểm và tỷ lệ biofilm trên vết thương mạn tính và đánh giá khả năng phân hủy, ngăn ngừa hình thành biofilm của dung dịch kem betaine 0,1 phần trăm - polyhexanide 0,1 phần trăm trên 26 bệnh nhân có vết thương mạn tính. Kết quả cấy khuẩn trước khi sử dụng Polyhexanide/betaine có 6 mẫu cấy khuẩn âm tính, 22 mẫu cấy khuẩn dương tính. Sau khi sử dụng Polyhexanide/betaine 4-7 ngày thấy 6/6 mẫy cấy khuẩn (-) trước đó có kết quả cấy lần 2 (-); 21/22 mẫu cấy khuẩn (+) trước đó có kết quả cấy lần 2 (-). Các vết thương có độ xuất tiết dịch vừa phải, mô hạt tiến triển thuận lợi. 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv 156 
  [Xem tòan văn]