Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 76.29.41 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Phạm Văn Trung; Nguyễn Đức Thành 
  Nhan đề: Phẫu thuật vết thương bàn tay tại khoa Phẫu thuật tạo hình, bệnh viện Việt Tiệp, Hải Phòng trong 5 năm (2011-2016) 
  Nguồn trích: Y học thảm họa và bỏng 
  Năm xuất bản: 2018 
  Số:
  Trang 47-52 
  ISSN: 1859-1859-3461 
  Từ khóa: Vết thương bàn tay; Vạt che phủ; Phẫu thuật; Điều trị; Tạo hình 
  Tóm tắt: Tổng kết 666 trường hợp vết thương bàn ngón tay được phẫu thuật tại bệnh viện Việt Tiệp, Hải Phòng từ 2011 đến 2016 cho thấy: Nam giới gặp nhiều nhất chiếm 83,18 phần trăm; tỷ lệ nam/nữ là 5/1 hầu hết ở độ tuổi lao động. Tổn thương thường phối hợp, đa số đều phải chuyển vạt để che phủ. Vết thương ngón 1,2 cần bảo tồn tối đa và chuyển vạt che phủ. Vết thương ở búp ngón bảo tồn tối đa và chuyển vạt. Vết thương đứt rời sắc gọn nối lại ngón tay hoặc bàn tay. Vết thương tổn thương gân xương che phủ bằng chuyển vạt tại chỗ hoặc vạt từ xa. Vết thương khuyết hổng lớn sử dụng từ xa hoặc vạt vi phẫu. 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv 156 
  [Xem tòan văn]