Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 76.29 - Y học thực hành 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Dương Thiện Phước; Nguyễn Trung Kiên; Nguyễn Tấn Đạt 
  Nhan đề: Nguyên nhân và một số yếu tố liên quan đến mức độ nặng và đánh giá kết quả điều trị choáng nhiễm trùng tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc, bệnh viện đa khoa trung ương Cần Thơ 2016-2017 
  Nguồn trích: Y dược học Cần Thơ 
  Năm xuất bản: 2018 
  Số: 11+12 
  Trang 1-8 
  ISSN: 2354-1210 
  Từ khóa: Choáng nhiễm trùng; Điều trị; Mức độ nặng; Yếu tố liên quan 
  Tóm tắt: 92 bệnh nhân được chẩn đoán choáng nhiễm trùng tại khoa Hồi sức tích cực - chống độc. bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ từ 6/2016 đến 6/2017. Kết quả cho thấy đường vào gây choáng nhiễm trùng phổi biến nhất là qua đường hô hấp và đường tiêu hóa. Tỷ lệ cấy máu dương tính là 16,3 phần trăm. Tỷ lệ cấy dương tính tác nhân vi sinh gây bệnh theo đường vào là 54,4 phần trăm. Kêt quả điều trị gây choáng nhiễm trùng với 71,7 phần trăm tử vong, 23,8 phần trăm ổn định. 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv 482 
  [Xem tòan văn]