Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 76.31.29 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Trương Văn Lâm 
  Nhan đề: So sánh hiệu quả Rosuvastatin với Atorrvastatin trong điều trị rối loạn lipid máu tại bệnh viện đa khoa Trung tâm An Giang 
  Nguồn trích: Y dược học Cần Thơ 
  Năm xuất bản: 2018 
  Số: 11+12 
  Trang 16-22 
  ISSN: 2354-1210 
  Từ khóa: Rosuvastatin; Atorrvastatin; Rối loạn lipid máu; Điều trị 
  Tóm tắt: Thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng trên 46 bệnh nhân sử dụng Rosuvastatin và 43 bệnh nhân sử dụng Atorrvastatin tại bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang từ 4/2016 đến 9/2016 nhằm so sánh hiệu quả điều trị của Rosuvastatin với Atorrvastatin. Kêt quả cho thấy mức giảm và phần trăm giảm LDL nhiều hơn ở bệnh nhân điều trị bằng Rosuvastatin so với Atorrvastatin. 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv 482 
  [Xem tòan văn]