Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 68.99 - Các vấn đề khác của nông nghiệp và lâm nghiệp 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Đoàn Doãn Tuấn; Phạm Hồng Cường; Bùi Công Kiên 
  Nhan đề: Nghiên cứu đề xuất quy hoạch bố trí đồng ruộng xây dựng cánh đồng lớn sản xuất lúa vùng Đồng bằng sông Hồng, Đồng bằng sông Cửu Long 
  Nguồn trích: Tài nguyên nước 
  Năm xuất bản: 2017 
  Số:
  Trang 63-71 
  ISSN: 1859-3771 
  Từ khóa: Quy hoạch; Đồng ruộng; Cánh đồng lớn; Sản xuất lúa; Đồng bằng sông Hồng; Đồng bằng sông Cửu Long 
  Tóm tắt: Lúa gạo đóng vai trò không thể thay thế được trong nông nghiệp Việt Nam. Đề giải quyết thực trạng sản xuất nhỏ lẻ, manh mú ruộng đấy, năng suất lao động thấp, cần triển khai dồn điền đổi thửa, xây dựng cánh đồng lớn sản xuất lúa song song với việc quy hoạch, bố trí lại đồng ruộng. Xây dựng cánh đồng lớn đòi hỏi vốn đầu tư lớn vào hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi. Một khi đã đầu tư xây dựng không dễ phá đi làm lại. Do đó, việc quy hoạch bố trí lại đồng ruộng cần phân tích kỹ càng xem xét đến tương lai khi nguồn lao động nông thôn giảm, đất đai được tích tụ, nhu cầu cơ giới hóa với máy móc có công suất lớn hơn tăng cao. Kết quả nghiên cứu cho thấy, để tạo điều kiện tưới tiêu chủ động, máy nông nghiệp hoạt động hiệu quả, tuyến đường giao thông, kênh mương thỷ lợi nội đồng cần bố trí dọc chiều rộng và chiều dài của thửa ruộng. Trong điều kiện hiện nay, thửa ruộng vùng Đồng bằng sông Hồng nên bố trí theo chiều rộng khoảng 20-40m, chiều dài 50-100m, vùng Đồng bằng sông Cửu Long nên lựa chọn chiều rộng 20-50m, chiều dài 150-300m. Trong tương lai, khi đất đai được tích tụ, quy mô lô thửa ruộng được xây dựng lớn hơn bằng cách đơn giản bỏ bớt các bờ thửa để tăng kích thước thửa ruộng vùng Đồng bằng sông Hồng lên Nx(20-40) mx100m và Đồng bằng sông Cửu Long lên Nx (20-50)mx(50-300)m. 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv420 
  [Xem tòan văn]