Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 78.19 - Khoa học quân sự 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Vũ Văn Sỹ 
  Nhan đề: Quân đoàn 3 nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu 
  Nguồn trích: Quốc phòng Toàn dân 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 43-45 
  Từ khóa: Chính quyền; Chiến đấu; Quân đoàn; Khó khăn; Cơ sở vật chất; Đảng uỷ; Vũ khí; Tây Nguyên 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv351 
  [Xem tòan văn]