Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 10.17.65 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Duy Thái 
  Nhan đề: Nghi Vấn tồn đọng tại bản án hành chính sơ thẩm của TAND Huyện Mangyang - Gia Lai: Ai đã tiếp tay cho nguyên giám đốc lâm trường chiếm đoạt đất đai của dân ? 
  Nguồn trích: Pháp Lý 
  Năm xuất bản: 2013 
  Số: 11-CT 
  Trang 36-38 
  ISSN: 2354-0834 
  Từ khóa: Nghi vấn; Hành chính; Bản án; Sơ thẩm; Giám đốc; Chiếm đoạt; Đất đai 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv220 
  [Xem tòan văn]