Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 10.17.21 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Duy Thái 
  Nhan đề: Huyện Đăk Hà - Kon tum: Thăng chức cho cán bộ dính nhiều bê bối? 
  Nguồn trích: Pháp Lý 
  Năm xuất bản: 2014 
  Số: 11-CT 
  Trang 30-32 
  ISSN: 2354-0834 
  Từ khóa: Cán bộ; Bê bối; Thăng chức; Đăk Hà; Kon Tum 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv220 
  [Xem tòan văn]