Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 10.21.65 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Nguyễn Tâm; Ngô Khắc Lịch 
  Nhan đề: Xung quanh vụ "Dự án chợ trung tâm Bảo Lộc - Lâm Đồng bị giữ trái phép " Tỉnh Lâm Đồng cần tiếp tục chỉ đạo xử lý dứt điểm vụ việc 
  Nguồn trích: Pháp Lý 
  Năm xuất bản: 2014 
  Số: 12 
  Trang 31-34 
  ISSN: 2354-0834 
  Từ khóa: Chỉ đạo; Vụ án; Chợ Bảo Lộc; Chiếm giữ; Trái phép; Lâm Đồng 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv220 
  [Xem tòan văn]