Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 10.17.31 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Duy Thái 
  Nhan đề: Huyện Mangyang - Gia Lai: Bí thư huyện ủy "Chống lưng" doanh nghiệp gia đình giữ trái phép 45 Ha đất công ? 
  Nguồn trích: Pháp Lý 
  Năm xuất bản: 2014 
  Số: 12 
  Trang 37-39 
  ISSN: 2354-0834 
  Từ khóa: Bí thư; Huyện ủy; Doanh Nghiệp; Trái phép; Huyện Mangyang; Đất công 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv220 
  [Xem tòan văn]