Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 03.09 - Lịch sử đại cương 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Hữu Tiến 
  Nhan đề: Ký ức của người cựu tù ở Hoàng Sa 
  Nguồn trích: Pháp Lý 
  Năm xuất bản: 2014 
  Số: 12 
  Trang 48-49 
  ISSN: 2354-0834 
  Từ khóa: Ký ức; Cựu tù; Hoàng Sa; Tổ quốc; Lịch Sử 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv220 
  [Xem tòan văn]