Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 78.23 - Kinh tế quân sự. Kinh tế thời chiến. Quân sự hoá nền kinh tế 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Phạm Văn Tính 
  Nhan đề: Tăng cường rèn luyện kỷ luật góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu ở sư đoàn phòng không 363 
  Nguồn trích: Quốc phòng Toàn dân 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 88-90 
  Từ khóa: Phòng không; Chiến đấu; Kỷ luật; Huấn luyện; Đảng uỷ; Kỷ luật; Cán bộ 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv351 
  [Xem tòan văn]