Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 44.29.37 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Nguyễn Quân 
  Nhan đề: Kể lại câu chuyện 20 năm về một công trình lịch sử 
  Nguồn trích: Điện & Đời sống 
  Năm xuất bản: 2014 
  Số: 181 
  Trang 14-15 
  ISSN: 0686-3883 
  Từ khóa: Công trình; Kết nối; Điện lực; Quản Lý; Vận hành; Đường dây 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv195 
  [Xem tòan văn]